उडायो हावाले Udayo Hawale-Lyrics in Nepali – Hercules Basnet

Application Launched/Get It Now For Free

उडायो हावाले/ Udayo Hawale Nepali song from singer Hercules Basnet & Nikhita Thapa. from The Nepali Movie “INTU MINTU LONDON MA”.Starring By Dhiraj Magar and Samragyee RL Shah.

Udayo Hawale
Image Source: Youtube

“उडायो हावाले” Song Info

SingersHercules Basnet, Nikhita Thapa
ComposerHercules Basnet
LyricsHercules Basnet
MusicRikesh Gurung/Hercules Basnet

Udayo Hawale” Song Lyrics

चाहाना मनमा, उड़ाई ल्यायो की
आवारा मौसम ले,
यो मन को कुरा चढ़े आँखे मा
बुझलान करेले।

यो पल पल को आवाज हो
टिक्दैन कोही यहाँ।

उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले
उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले।
हा आ आ आ आ

गुंजने यो आवाज को भावना छ बेग्लै।
सुस्तरी बोल है नबुझने छैनन कोही।
बहाना मनमा बढ़ाई आवारा यो पल ले,
यो मन को कुरा चढ़े आँखे मा
बुझलान करेले।

यो पल पल को आवाज हो
टिक्दैन कोही यहाँ।

उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले
उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले।
हा आ आ आ आ

“Udayo Hawale” Song Video

Listen and Download Mp3 Song Of “उडायो हावाले

Categories

error: Content is protected !!