तिम्रो मुटु मा Timro Mutu Ma Nepali Song Lyrics-Ekdev Limbu Lyrics

Application Launched/Get It Now For Free

तिम्रो मुटु मा, म मात्र छू Timro Mutu Ma a beautiful sad Nepali song By Ekdev Limbu. Describing the sadness of Love life.

Timro Mutu Ma Nepali Song Lyrics

“तिम्रो मुटु मा” Song Info

SingerEkdev Limbu
ArtistEkdev Limbu, Beyond
LyricsYash Kumar
ComposeYash Kumar
Beats/Mix/MasteredRikesh Gurung

“Timro Mutu Ma” Song Lyrics

तिम्रो मुटु मा, म मात्र छू
म मानु कसेरी, म मानु कसेरी।।

तिम्रो मुटु मा, म मात्र छू
म मानु कसेरी, म मानु कसेरी।।
सबै संग तिम्रो उस्तै उस्तै बेब्य्हार छ
सबै संग तिम्रो उस्तै उस्तै बेब्य्हार छ।

….. Music…..

अईना जस्तो तिम्रो मुटु सबैको हो रूप देखने।।
हम…अईना जस्तो तिम्रो मुटु सबैको हो रूप देखने।।
शंका लाग्छ तिमि मा धेरै, कसेरी हो मेटने।

य त तिमि चाडै मेरो हुनु पर्छ
य त तिमि चाडै अरूकै हुनु पर्छ।

सँधै शंका माँ यो जिंदगी,
म धानु कसेरी, म धानु कसेरी
सबै संग तिम्रो उस्तै उस्तै बेब्य्हार छ
सबै संग तिम्रो उस्तै उस्तै बेब्य्हार छ।
तिम्रो मुटु मा, म मात्र छू
म मानु कसेरी, म मानु कसेरी।।

“Timro Mutu Ma” Song Video

More Nepali Songs, Trending Nepali Songs Lyrics

Listen and Download Mp3 Song Of “तिम्रो मुटु मा

Categories

error: Content is protected !!